GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

 

 

Sahibi

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

 

Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Nurçin KÜÇÜK KENT

 

Editör

Yrd. Doç Dr. Turgut ŞAHİNÖZ

 

Yabancı Dil Editörü

Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ

Yrd.Doç.Dr. Nurçin KÜÇÜK KENTİstatistik Editörü

Doç.Dr. Saime ŞAHİNÖZEditör Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Nurçin KÜÇÜK KENT

Yrd. Doç. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ

Yrd. Doç. Dr. Taşkın KILIÇ

Doç. Dr. Huri İLYASOĞLU

Doç. Dr. Sedat BOSTAN

Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇOLAK

Yrd. Doç. Dr. Muammer AK

Yrd. Doç. Dr. Sevil CENGİZ

Dergi Sekreteryası

Araş. Gör. Murat SEMERCİ

Araş. Gör. Sefa MIZRAK

 

Teknik Kurul

Bil. Müh. Bayram KARAKUŞ

Niyazi POYRAZ

 

Redaksiyon

Yrd. Doç. Dr. Aydın KIVANÇ

Fevzi PEK

 

Elektronik Dergi

sbd@gumushane.edu.tr

 
 Yayın Türü: Yılda dört kez yayınlanan hakemli, süreli yayın

Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index) tarafından taranmaktadır.