EBYS’nin Güvenilen Sitelere Eklenmesi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi web tarayıcınızda açık durumdayken güvenilen sitelere ekleme işlemi yapılmalıdır.

  1. İnternet Tarayıcınızın menü çubuğundan ‘Araçlar’ menüsünün alt menüsü olan ‘İnternet Seçenekleri’ seçilir.
  2. Gelen İnternet Seçenekleri penceresinden ‘Güvenlik’ sekmesi seçilir. ‘Güvenilen Siteler’ simgesi seçilerek ‘Siteler’ butonuna basılır.
  3. Güvenilen siteler penceresinden Elektronik Belge Yönetim Sistemini ‘Ekle’ butonuna basarak güvenilen sitelere ekleyip ‘Kapat’ butonuyla pencereden çıkabilirsiniz.
  4. Programın çalışmasında güvenlik ile ilgili sorunlarla karşılaşılmaması için Bölge güvenlik düzeyinin düşük seviyeye çekilmesi gerekmektedir. Son olarak ‘Tamam’ ve ‘Uygula’ butonlarına basılarak işlem sonlandırılır.

Açılır Pencere Engelleyicisinin Ayarlanması