2547 S.K. 39. maddesi kapsamında görevlendirme talebinde bulunacak personelin Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapacak oldukları işlem ve iş akış süreci hakkında yardımcı kılavuz ve doküman hazırlanarak EBYS Yardım=>EBYS Yazışma Örnekleri menüsü altında kullanıcıların bilgisine sunulmuştur.

Görevlendirme Talebinde bulunacak olan ve bu belgelerin hazırlanması ve onaylanması sürecinde yer alacak personelin EBYS Yardım=>EBYS Yazışma Örnekleri menüsü altında bulunan;

1-) Dilekçe Hazırlama İşlemi

2-) 2547/39. Maddesi Kapsamındaki Görevlendirmeler

3-) Dekanlık/Müdürlük Görevlendirme Oluru (7 günden az ve yolluksuz ve gündeliksiz görevlendirmeler için)

4-) Rektörlük Görevlendirme Oluru (7 günden fazla veya yolluklu veya gündelikli görevlendirmeler için)

5-) Göreve Başlama

başlıklarını sırası ile incelemeleri ve işlemlerini bu sayfalarda anlatılan iş akış süreçlerine göre yürütmeleri gerekmektedir.

Tüm akademik ve idari personelin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi ve ilgili sayfalarda belirtilen yönlendirmelere uyulması gerekmektedir.

Tüm kullanıcıların bilgisine sunulur.